Keskuspankki maksamaan perustuloa!

Automaattisesti jokaisen kansalaisen tilille maksettava perustulo on tehokkain tapa taata sosiaaliturva. Se ei jätä ketään tyhjän päälle toisin kuin nykyjärjestelmä. Yrityksen perustaminen ei vaikuta automaattiseen perustuloon, ja kaikki työnteko on kannattavaa kun palkasta maksetaan kaksiportainen tasavero.

Perustulo korvaa sosiaaliturvan vähimmäisetuudet, kuten työttömyysturvan, opintotuen ja kansaneläkkeen perusosat. On laskettu, että valtion kustannukset eivät lisäänny jos perustulo on noin 600€ kuukaudessa. Hallinnon ja byrokratian kannalta automaattinen, kaikille aikuisille samansuuruinen perustulo on erittäin yksinkertainen. Sen valtakunnalliseen pyörittämiseen tarvitaan hyvin vähän virkamiehiä verrattuna nykyiseen kalliiseen hakemuksiin perustuvaan sosiaaliturvaan. Siirtämällä hallinnon säästöt suoraan perustuloon voidaan kuukausittaista summaa nostaa kymmeniä euroja.

Suomen valtion ei kuitenkaan tarvitse olla ainoa perustulon rahoittaja.

Euroopan keskuspankki EKP käyttää nykyään noin 60 miljardia euroa kuukaudessa Euroopan valtioiden ja instituutioiden velkakirjojen ostoon (ns. Quantitative Easing). Tämän keskuspankin luoman uuden rahan tarkoitus on tukea Euroalueen taloutta. Ostot tehdään pääasiassa pankeilta, eli nuo 60 miljardia ovat rahansiirto keskuspankilta muille pankeille.

Sama raha voitaisiin käyttää taloustukeen toista kautta. Se voitaisiin yhtä hyvin jakaa suoraan euroalueen kansalaisten tileille. Tämä tukisi talouskasvua tehokkaammin kuin pankkien rahoitus, sillä kansalaiset käyttäisivät summasta suuren osan suoraan kulutukseen. Se myös suoraan nostaisi kansalaisten elintasoa, mikä lienee talouspolitiikan päämäärä.

Euroalueella on noin 270 miljoonaa aikuista asukasta. Ohjaamalla EKP:n tuki pankkien sijasta kansalaisille saisi jokainen kuukaudessa nykytilanteessa noin 220 euroa tuloa valtion maksaman perustulon lisäksi.

Jokainen suomalainen voi siis saada nykyisessä taloustilanteessa n. 600€ kuukaudessa valtiolta ja yli 200€ Keskuspankilta. Yhteensä ýli 800 euron veroton perustulo takaa jokaiselle kansalaiselle varman pohjan ihmisarvoiselle elämälle sekä mahdollisuuden tehdä töitä tai yrittää ilman huolta tukien menettämisestä.

Asiassa on syytä siirtyä tuumasta toimeen. Tarvitsemme vain päättäjät jotka keskittyvät oman imagon ja uusien virastojen rakentamisen sijasta yksinkertaiseen ja toimivaan julkishallintoon, joka maksimoi kansalaisten hyvinvoinnin.

Elvytetään kansalaisia, ei pankkeja!