Miksi rakkaus?

 
Suomessa on hieno kulttuuri, jossa rehellisyys, luotettavuus ja tasa-arvo antavat voimaa elämään ja yhteiskuntaan. Metsästä on muutettu vasta äskettäin eikä meillä ole vahvoja sosiaalisia tapoja ja käytäntöjä kuten maissa, joissa kaupungeissa asuttiin jo tuhat vuotta sitten. Sen vuoksi suomalaiset suhtautuvat usein muita avoimemmin ja kiinnostuneemmin uusiin asioihin eivätkä sano tavan vuoksi lauseita joita eivät oikeasti tarkoita.

Ujous ja arkuus kaupungin sosiaalisissa tilanteissa on nuoren kulttuurimme varjopuoli. Moni meistä on yksinäinen ja luonnollisen yhteisöllisyyden puute aiheuttaa ahdistusta, aggressiota ja mielenterveyden ongelmia. Muihin pelokkaasti suhtautuvalle ihmiselle nettifoorumi on helpompi tapa kommunikointiin. Tunteiden välittäminen kylmän tekstin välityksellä johtaa kuitenkin usein kärjistämiseen ja vastakkainasetteluun. Kun ihmiselle juttelee kasvokkain tilassa jossa ei tarvitsee suorittaa on toisen ymmärtäminen helpompaa.

Käytännössä ehdotan erilaisten ihmisten kohtaamisen ja luonnollisen yhteisöllisyyden edistämiseksi korttelihuoneita, joissa voidaan tavata ja keskustella naapureiden kanssa ilman rahan tai päihteiden käyttöä. Esimerkiksi vapaina olevia liiketiloja voidaan avata tälläiseen käyttöön vapaaehtoisten pitäessä huolta tilasta.

Lisäksi ehdotan ilmaisten ja avointen tapahtumien järjestämisen laajempaa sallimista puistoissa ja aukioilla. Nykyään ilmaisten ja avoimien tapahtumien järjestämistä rajoitetaan byrokratialla ja kalliilla vaatimuksilla esimerkiksi järjestysmiesten määrästä. Ravintolapäivä ja Sompasaaren Konttiaukio ovat hyviä esimerkkejä avoimista tapahtumista, joissa ihmiset voivat tutustua toisiinsa ilman painetta kuluttamiseen, suorittamiseen tai päihtymiseen.

 
Lue lisää: Talouspolitiikka