Puhdasta energiaa – ilman tukia

Kulunut talvi näytti jälleen että ilmasto on oikeasti muuttumassa. Helsingin rantojen massiiviset hiilivarastot eivät kuitenkaan anna vaikutelmaa että ilmansaasteiden vähentäminen olisi otettu riittävän vakavasti. Hiilen ja öljyn korvaaminen kestävämmillä energiamuodoilla on suuri kysymys, johon moni poliitikko tarjoaa ratkaisua käsi äänestäjän lompakkoon kurottaen. Onko luontoa säästävä energiantuotanto yleensäkään mahdollista, ja voidaanko siihen siirtyä ilman että energian hinta nousee ja taloutemme kärsii?

Minusta ainoa järkevä keino löytää parhaat ratkaisut energiantuotantoon on perehtyä aihetta käsittelevään tieteelliseen tietoon. Mitkä ovat vähiten saastuttavat energiamuodot? Ja miten niitä voidaan Suomessa käyttää kustannustehokkaasti?

paastot

Vähiten saastuttavat energiamuodot ovat vesi-, ydin-, tuuli- ja aurinkovoima. Tässä IPCC:n (2014) selvitykseen perustuvassa kuvassa näkyvät niiden koko elinkaaren kasvihuonepäästöt verrattuna fossiiliseen ja bioenergiaan.

Uusiutuvan bioenergian eli käytännössä puun polton julkisista varoista maksettavien tukien puolesta kampanjoivat näissä vaaleissa eräät puolueet ja tuista hyötyvät yritykset ”Energiaremontin” nimissä. Puun poltto ei kuitenkaan kuulu vähiten saastuttaviin energiamuotoihin. Lisäksi WWF:n tuoreen raportin mukaan metsiemme hakkuita ei voi lisätä tuhoamatta luonnon monimuotoisuutta. Arvokkaasta luonnonvarastamme puusta voidaan myös tehdä rakennusmateriaalia ja arvokkaita kemikaaleja, joista saadaan huomattavasti enemmän hintaa kuin polttamalla metsät.

Koska vesivoiman tuotantoa ei voi Suomessa juuri lisätä, ovat tulevaisuuden puhtaimmat energiamuodot ydin-, tuuli- ja aurinkovoima. Kannatan niiden tuotannon lisäämistä ilman että kustannukset maksetaan verovaroista.

Kuinka puhdasta energiaa kannattaa tuottaa?

Energian paikallinen tuotanto aurinkopaneeleilla ja tuulivoimalla kotitalouksissa ja yrityksissä on hyvä asia. Nykyään sitä estävät rakennusluvat ja monimutkaiset sopimukset. Paneelien asentamisen katoille ilman erillisiä lupia pitäisi olla sallittua, ja sähkösopimusten on syytä sallia energian myynti markkinahinnalla takaisin verkkoon ilman ylimääräistä byrokratiaa. Tuulivoimaa voi maanomistajan luvalla rakentaa, kunhan melu- ja maisemahaitat ovat pieniä.

Ydinvoimaa ei ole tuettu verovaroista, mutta sen rakentamista on vaikeutettu sekä massiivisella lupaprosessilla että olemalla myöntämättä lupia puhtaasti poliittisin perustein. Seurauksena on ollut pyrkimys rakentaa mahdollisimman suuri yksikkö kun lupa lopulta saadaan, mikä on johtanut Olkiluoto 3:n myöhästymiseen.

Ydinvoiman suhteen pitäisi siirtyä sarjatuotettujen, luotettavien reaktorien tyyppihyväksyntään ja kevyeen rakennuslupamenettelyyn. Eihän lentokoneitakaan hyväksytä kalliisti yksi kerrallaan, vaan lentokonemalli tutkitaan tarkasti ja tyyppihyväksytään kerran.

thoriumInYourHand-222x300

Tyyppihyväksynnän myötä ydinvoiman tuotannossa voidaan siirtyä pienempiin, modulaarisiin ja paljon edullisempiin voimaloihin, jotka voivat jo ensi vuosikymmenellä käyttää polttoaineenaan ydinjätteitä ja Suomen maaperässä runsaasti esiintyvää toriumia. Kuvassa olevassa torium-pallossa on tarpeeksi energiaa yhden ihmisen koko eliniän tarpeisiin.

Saasteiden ja ilmastonmuutoksen torjunta ei vaadi yritystukia, syöttötariffeja ja lehmänkauppoja. Voimme tuottaa puhdasta ja edullista energiaa omavaraisesti koko Suomelle sekä vientiin yksinkertaisesti vähentämällä byrokratiaa ja sallimalla parhaiden teknisten ratkaisujen käyttöönoton.