Ratkaisuja maahanmuuttoon

Suvakki vai rajakki? Maahanmuutto on pahoin tulehtunut keskustelunaihe. Nimittelyä on kuultu jo tarpeeksi, mietitään mielummin käytännön ratkaisuja.

Ensin pari perusasiaa.

Jokainen on yksilö

Kuten me suomalaisetkin, jokainen maahanmuuttaja on ainutlaatuinen yksilö. Tapaan paljon erilaisia ihmisiä ja tiedän kokemuksesta, ettei kenenkään persoonaa tai kykyjä voi päätellä uskonnollisesta tai etnisestä ryhmästä. Siksi maahanmuuttajia koskevia päätöksiä ei kannata tehdä ryhmittäin, vaan yksilöllisen tilanteen perusteella.

Nykyään pakolaisia haastatellaan ja heidän kertomustensa todenperäisyys pyritään selvittämään ennen turvapaikan myöntämistä. Tätä käytäntöä on syytä kehittää.

Kaikilla on sama ihmisarvo

Eräät maahanmuuttokriittiset poliitikot ovat esittäneet että ihmisarvo liittyy ihmisen hyödyllisyyteen yhteiskunnalle. Tämä ei pidä paikkaansa. Jokaisen ihmisarvo on sama, oli hän sitten vammautunut työkyvytön muiden huollettava tai paljon veroja maksava huippusuorittaja. Tämä on minulle itsestäänselvä asia, ja näin todetaan myös ihmisoikeuksien julistuksissa.

Miksi se on itsestäänselvä? Koska kaikillla muilla ihmisillä on tietoisuus ja tunteet kuten minulla. He tuntevat iloa, rakkautta, kipua ja kärsimystä kuten minä. Se on ihmisyyden ydin jonka olemassaoloa ei voi kiistää. Teoillaan ihminen voi tuottaa muille hyvää tai tehdä heille vahinkoa. Se ei kuitenkaan muuta ihmisarvoa. Rikoksia tehneet voidaan laittaa vankilaan, mutta vaikka ihminen tekisi kuinka pahoja on hänellä silti tietoisuus, tunteet ja ihmisarvo kuten minulla.

Mitä maahanmuuton suhteen on sitten syytä tehdä käytännössä?

Pakolaisten kärsimysten minimointi

Nykyään pakolaisia tapetaan omissa maissaan mm. Venäjän pommituksilla. Lähdettyään pakoon he joutuvat vaaralliselle matkalle, jossa hukkumisen vaara on suuri. Päädyttyään maahan, josta he hakevat turvapaikkaa alkaa prosessi, jossa selvitetään onko kyseessä oikeasti hädänalainen vai esimerkiksi parempaa elintasoa hakeva ihminen. Hädänalaiset saavat turvapaikan, ”elintasopakolaiset” lähetetään pitkäkestoisen vastaanottokeskuksessa lojumisen jälkeen kotiin.

Pakolaisten kärsimysten vähentämiseksi ehdotan seuraavaa:

1) Siviilejä tahallisesti tappavat on pysäytettävä.

Syyriasta tulee valtavasti pakolaisia, koska Assadin ja Putinin joukot tarkoituksella pommittavat siviilejä täynnä olevia kaupunkeja ja pakolaisleirejä. Samaan aikaan Venäjä lähettää pakolaisia Suomen rajalle ja sen tiedotusvälineet yrittävät paisutella pakolaisongelmaa EU-maissa lisätäkseen niiden poliittista epävakautta. Syyrian ongelman ydin on, että länsimaat eivät ole tehneet juuri mitään Assadin ja Putinin pysäyttämiseksi. ISIS on paha ongelma, mutta sen aiheuttamien siviiliuhrien määrä on murto-osa Assadin hirmuteoista, ja koko ISISin olemassaolo Syyriassa on Assadin aloittaman sisällissodan seurausta.

2) Pakolaisia on autettava heti kun mahdollista.

EU:n viranomaisten ja avustusresurssien pitää jalkautua sotaa käyvien maiden rajoille ja maiden sisällä oleville turvallisille alueille. Kenenkään ei pidä joutua hengenvaaralliselle merimatkalle, vaan saada apua heti turvalliselle alueelle päästyään. Ne, jotka hakevat turvapaikkaa EU-maasta voivat tehdä sen kyseisellä pakolaisleirillä jossa voidaan selvittää hädänalaisuuden aste. Ne joille turvapaikka voidaan myöntää siirretään sitten koordinoidusti eri EU-maihin turvallisilla kuljetuksilla. Samalla voidaan huolehtia että kukin maa saa resursseihinsa nähden kohtuullisen määrän pakolaisia.

Turvapaikkahakemusten käsittely lähtömaan rajoilla vähentää myös niiden, jotka eivät turvapaikkaa saa, turhauttavaa ja kallista laitostumista EU:n vastaanottokeskuksissa.

3) Suomeen tuodut pakolaiset kotoutumaan, ei laitostumaan.

Työ on lähes välttämätön asia sekä pakolaisen henkiselle hyvinvoinnille että integroitumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan. Olen tavannut kotini lähellä olevassa vastaanottokeskuksessa irakilaisia, joihin kuuluu mm. hyvää englantia puhuvia insinöörejä ja ekonomisteja. Perusduunikin kelpaa heille. Suomessa on paljon tekemätöntä työtä josta suomalaiset eivät ole kiinnostuneita. Esimerkiksi marjojen ja sienten poiminta, torimyynti sekä lumenluonti ovat tehtäviä jotka pitäisi sallia kaikille ja ohjata työkykyisiä pakolaisia niiden pariin.

Ehdottamani tarpeettomien työn esteiden purkaminen, verotuksen yksinkertaistaminen ja yritystoiminnan säätelyn vähentäminen hyödyttävät sekä suomalaisia että maahanmuuttajia.

Maahanmuuttajien kotouttamisessa keskeistä on myös perheenyhdistäminen. Onnellinen ja ahkera elämä ei ole mahdollista, jos perhe on jatkuvassa kuolemanvaarassa sodan keskellä

Maahanmuutto ja rikollisuus

Turvapaikanhakijoiden tekemistä raiskauksista on uutisoitu paljon. 0,08% heistä on epäiltynä väkivaltarikoksista. Se ei ole suuri osuus, mutta selvästi enemmän kuin kantaväestöllä. Jokainen raiskaus on vakava asia. On myös erittäin huolestuttavaa jos ilmapiiri muuttuu niin, etteivät naiset koe enää turvalliseksi liikkua yksin ulkona. Yksi maamme hienouksista on sen turvallinen ilmapiiri ja siitä on syytä pitää kiinni.

Toisten koskemattomuutta loukkaava ei ole turvapaikan arvoinen. Ketään ei voi lähettää tapettavaksi, mutta turvapaikkaa ei pidä myöntää rikollisille ja heidät on syytä lähettää takaisin heti kun mahdollista.

Maahanmuuton epäsuora haitta ovat joidenkin suomalaisten reaktiot. Aamulehden mukaan 66% tunnetuista Odinin sotureista on tuomittu väkivaltarikoksista. Vaikka heidän riveissään on varmaankin myös väkivallattomia ihmisiä, on katupartiointi luonut ihmisille samanlaista turvattomuuden tunnetta kuin maahanmuuttajien raiskaukset. Kadulla kävely ei ole laitonta, mutta jos lain raja ylittyy esimerkiksi vainoamisen eli uhkaavan seuraamisen ja tarkkailun osalta on siihen syytä puuttua heti.

Elintasopakolaiset – uhka vai mahdollisuus?

Yhdysvallat on esimerkki maasta, jonne on muuttanut suuria määriä elintasopakolaisia. Maa on valtavan rikas ja menestynyt supervalta juuri näiden elintasopakolaisten ansiosta. Avain on siiinä, että maahanmuuttajia ei suljeta keskuksiin nostamaan sosiaaliturvaa vaan he tekevät töitä ja perustavat yrityksiä. Antamalla paremman elämän tavoittelijoille mahdollisuus tulla Suomeen töihin lisäämme kaikkien suomalaisten hyvinvointia.

Perustamani yritys on tästä konkreettinen esimerkki. Uusia ihmisiä palkatessa olemme keskittyneet hakijan kykyihin ja asenteeseen kansallisuudesta tai uskonnosta riippumatta. Olenkin saanut töihin maahanmuuttajia mm. Ukrainasta, Pakistanista ja Iranista. Hyvien työntekijöiden ansiosta yritys on kasvanut, tekee voittoa ja maksaa paljon veroja hyödyttäen omalta osaltaan koko yhteiskuntaa.

Suomen strateginen ongelma on väestön ikääntyminen ja veronmaksajien suhteellisen osuuden väheneminen. Maahanmuutto on tehokkain keino lisätä nuorten veronmaksajien määrää. Kansainvälisen valuuttarahaston arvion mukaan nykyinen maahanmuutto lisää lyhyellä tähtäyksellä Suomen työttömyysastetta, mutta vuoteen 2030 mennessä lisää bruttokansantuotetta seitsemän prosenttia. Se on paljon.