Valta kansalle – sähköllä.

Demokratiamme perusta on vaalijärjestelmä, joka kehitettiin 1800-luvulla. Aikana, jolloin käytössä ei ollut sähköä tai juoksevaa vettä, tietokoneista tai internetistä puhumattakaan. Raha oli paperia samoin kuin kirjeet ja äänestyslaput. Niiden siirtäminen ja käsittely kesti päiviä.

Nykyään raha ja kirjeet ovat sähköisiä ja liikkuvat sekunneissa maailman ympäri. Äänestyslaput ovat kuitenkin edelleen paperisia ja niitä saa täytettäväksi vain vuosien välein. Miksi vaalijärjestelmä on unohdettu agraarikauteen samalla kun uusi teknologia on otettu muualla yhteiskunnassa innolla käyttöön?

Siksi, että valtaa pitävien puolueiden etu on pitää kansa kaukana päätöksenteosta. Mikä sen kätevämpää kuin usean vuoden kausi, jonka aikana voi tehdä mitä vaan, kunhan puoluetuilla ja yritysten rahoilla on hankittu tarpeeksi näkyvyyttä ja ääniä vaalien alla. Ja vielä parempi että äänestyksen läpäisseet voivat rauhassa lobbareiden kanssa valita sopivat ministerit ja komissaarit korkeimman vallan pitäjiksi.

Eduskunnan ja parlamentin päätöksissä on kysymys todella isoista eduista ja rahoista. Ei siis ihme että eduskuntapuolueiden kiinnostus vaalijärjestelmän kehittämiseen demokratian lisäämiseksi lähenee nollaa. Asiaan kun olisi helppo ratkaisu: Suora, sähköinen äänestäminen mahdollistaa poliittisen pelin lopettamisen tuomalla vallan kansalle. Se ei ole nykyteknologialla sen vaikeampi toteuttaa kuin sähköinen raha.

Tasa-arvoisessa kansanvallassa jokaisen kansalaisen ääni on yhtä arvokas ja kansanedustajilla yhtä monta ääntä kuin heillä on äänestäjiä. Nyt jokaisella kansanedustajalla on eduskunnassa sama äänivalta vaikka toiset heistä ovat saaneet moninkertaisesti ääniä muihin verrattuna. Suorassa demokratiassa, josta aiemmin kirjoitin, kansalainen voi lisäksi halutessaan siirtää äänen edustajaltaan toiselle tai käyttää ääntään itse parlamentin äänestyksessä.

Kun suoraan vaalijärjestelmään yhdistetään kansalaisten pääsy samaan tietojärjestelmään kuin kansanedustajilla, muuttuu politiikka etupiirien likaisesta suhmuroinnista tasa-arvoisten kansalaisten vuorovaikutukseksi parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

Sähköinen äänestys on muualla jo käytössä. Eestin parlamenttivaaleissa kolme vuotta sitten neljännes äänistä annettiin sähköisesti. Suomessa oikeusministeriö kyselee mielipiteitä nettiäänestyksen käyttöönotosta muutaman vuoden sisällä. Näiden hankkeiden nettiäänestys tapahtuu nykyisen vaalijärjestelmän puitteissa; sen sijaan että ääni lähetetään paperilla laskettavaksi se siirretään sähköisesti piuhaa pitkin.

Pelkkä mahdollisuus äänestää verkon kautta ei kuitenkaan riitä. Demokratia saadaan nykyaikaan vain toteuttamalla lisäksi suora ja tasa-arvoinen vaalijärjestelmä.

Kansanvallan edistäminen ei ole valtapuolueiden agendalla. Siihen tarvitaan uutta näkemystä. Tervetuloa kannattamaan!